aaju.gallery - da grønlandsk kunst blev moderne

Stenen

Årsskrift 1971, Balle Ungdomsskole.

Udgivet af elevforeningen og trykt i Jelling Bogtrykkeri

Idealernes
kerne
Har samlet sig omkring
En stor og klodset sten

Stenen er tung
Skarpkantet
Mange har ønsket den sprængt

Den knudrede sider har
Skræmt angriberne bort
Brenne satte en dag en tom flaske ovenpå
Katet efter efter den

Glasskår var foran
Dens ydre skal
Stenens modstandsdygtighed
Har været i fare for at blive svækket
Dens kompetencer knust

Siden har ingen rørt
Stenen
Vrænget ansigter

Stenens klodsede form
Skræmte mennesker bort
Man troede stenens indhold
Tilintetgjort

Derfor findes idealernes
Kerne omkring
Denne klodsede sten.

I en verden, hvor de unges idealer vakler, er digtet et billede af det unge Grønland. Hvor er vores idealer? I den gamle kultur, eller findes de i danskerens forjagede hverdag? Vi unge befinder os i en konflikt, som vi må prøve at løse i den nærmeste fremtid. Er det så den ældre generation, der afgør den unges indstilling til tilværelsen og afretter de oprørske unge og fordømmer initiativet?
Vi sender de bedste ønsker om en god jul til gamle elever, lærere og alle, vi har truffet på skolen.
Aviâja, Ilanguak, Lise og Kristian Olsen.