aaju.gallery - da grønlandsk kunst blev moderne

Abelinngup kissaataa / Abels ønske

(1988) - Børnebog på grønlandsk.

Skolebogsforlaget Pilersuiffik, ISBN 87 585 0691 8
Bogens titel betyder Abels ønske. Abels ønske var, at bogens hovedperson Peter skulle navngive sin søn Abel, så der kan være en kontinuitet. Den handler om brydningen mellem den ung og den ældre generation.

abelinngup kissaataa - forside
abelinngup kissaataa - bagside

abelinngup kissaataa - forside

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelingup kissaataa

abelinngup kissaataa - bagside